รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รายละเอียดหนังสือ :  แผ่นพับบรรจุโปสเตอร์ 4 สี กฎเกณฑ์การเขียน Mind Map และข้อควรปรับปรุง มีตัวอย่าง Mind Map ที่ดีและควรปรับปรุงอยู่รอบข้าง

 หนังสือหมวดเดียวกัน