รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 รายละเอียด: ใช้หัวจำขั้นเทพ เปิดเผยและอธิบายวิธีการจำอันยอดเยี่ยมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างแจ่มแจ้ง อาทิเช่น การจำชื่อคน ตัวเลข วัน เดือน ปี และรายการต่าง ๆ รวมไปถึงการจดจำสุนทรพจน์ บทความ กวีนิพนธ์ ตลอดจนหนังสือเป็นเล่ม ๆ บางบทอาจเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดความจำให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อการแข่งขันระดับโลกและบรรลุเป้าหมายอื่น ในชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ความจำเป็นฐาน และแน่นอน ต้องรวมถึง Mind Map เทคนิคอันเลื่องชื่อที่ โทนี บูซาน ประสิทธิ์ประสาทขึ้นมาเองด้วย  

 


หนังสือหมวดเดียวกัน