รายละเอียดเพิ่มเติม
 รายละเอียด:ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักการศึกษาสำนักฮาร์วาร์ด ตั้งทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) โดยให้คำจำกัดความของคำว่า “ปัญญา” ว่า "ความสามารถค้นหา แก้ปัญหาและสร้างผลผลิตที่มีคุณค่าให้เป็นที่ยอมรับในสังคม” หนึ่งในแปดพหุปัญญาที่การ์ดเนอร์ระบุไว้ คือ ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual - Spatial Intelligence) ตามล่าหาลาย เป็นหนังสือพัฒนาทักษะปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ และสัมผัส 5 ด้วยการพิจารณาภาพและค้นหาความต่างความเหมือนของตัวการ์ตูน “ป๊ะป๋า Mind Map” และ “กบเคโระ” มีให้เลือกเล่นทั้งหมด 10 เกม พร้อมบทเฉลยท้ายเล่ม ทุกเกมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชวนให้ติดตามค้นหา สร้างความท้าทายและสนุกสนานให้แก่ผู้อ่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่


หนังสือหมวดเดียวกัน