รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ : แนะนำให้รู้จักการทำงานของสมอง วิธีการใช้ความคิด ความทรงจำ การฟื้นความจำ วิธีการอ่านหนังสือที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ เป็นหนังสือเล่มแรกของ Tony Buzan ตั้งแต่เริ่มการคิด วิธีจดบันทึกแบบ Mind Map หนังสือหมวดเดียวกัน