รายละเอียดเพิ่มเติม
 หนังสือปริศนาคำทายเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ เพื่อการออกกำลังยืดเส้นยืดสายสมอง แฝงความยียวนชวนขันในแต่ละปริศนาและความคาดไม่ถึงในแต่ละคำตอบ จะช่วยลับคมสมองด้านสัพพัญญูศาสตร์ เคาะความคิดสร้างสรรค์และฝึกการมองมุมต่าง 


หนังสือหมวดเดียวกัน