รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ :        พลังความฉลาดเชิงวจนะ คืออะไร พลังความฉลาดเชิงวจนะคือความสามารถในการสลับสับเปลี่ยน ตัวอักษรที่มีอยู่ นำมาเรียงร้อยเป็นถ้อยคำ และประโยคต่าง ๆ ซึ่งระดับความฉลาด หรือไอคิวของคุณในด้านนี้ อาจวัดได้จากปริมาณ และขอบข่ายของคำศัพท์ที่คุณใช้ รวมไปถึงความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคำ หรือศัพท์เหล่านั้น

 หนังสือหมวดเดียวกัน