รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รายละเอียดหนังสือ : หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มทักษะการตั้งสมาธิความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจของเด็กตั้งแต่วัยทารก วัยก่อนเรียนและวัยเข้าโรงเรียนจึงไม่แปลก หากศักยภาพของลูกจะแปรเปลี่ยนเป็นนักกฎหมายผู้หลักแหลม ศัลยแพทย์ผู้มีพรสวรรค์ หรือนักฟิสิกส์ผู้พลิกโฉมหน้าโลกใบนี้ ...

 หนังสือหมวดเดียวกัน