รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 รายละเอียดหนังสือ :   หนังสือเล่มนี้รวบยอดรวมเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเลข แต่ยากที่จะเข้าใจ และไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่น หนังสือแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกบรรยายให้คุณรู้รอบเรื่องจำนวนตัวเลข ส่วนที่สองเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับจำนวนและนักคณิตศาสตร์และส่วนที่สามเป็นตารางสำคัญที่จะช่วยคุณยามติดขัด ซึ่งสาระน่ารู้เกี่ยวกับตัวเลขจากหนังสือเล่มนี้จะเปิดตำนานเรื่องราวที่คุณเคยสงสัยเกี่ยวกับตัวเลข และตัวเลขจะไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อ

 หนังสือหมวดเดียวกัน