รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ :   Mind Map กับการศึกษาและการจัดการความรู้ บทสรุปและบทเรียนจากการใช้แผนที่ความคิดในวงการศึกษาและการเรียนรู้ กลั่นกรองจากประสบการณ์สิบปีของวิทยากรผู้ให้บริการฝึกอบรม Mind Map คนแรกและคนที่สองของประเทศไทย

 หนังสือหมวดเดียวกัน