รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายละเอียดหนังสือ : 

      เรื่องราวเกี่ยวกับโลกของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ความรู้เรื่องสมอง มีตัวอย่างรูปธรรมให้เห็น เช่นวิธีใช้เทปช่วยเสริมการอ่าน และสัมภาษณ์นักคิดในวงการศึกษาระดับโลกหลายคน เช่น Tony Buzan เจ้าสำนัก Mind Map , Collin Rose เจ้าสำนัก Accelerated Learning และ Glenn Doman เจ้าสำนักสอนให้ทารกอ่านหนังสือ เดินเรื่องโดย Gordon Dryden และ Jeannette Vos ผู้เขียน The Learning Revolution หรือ พลิกฝ่ามือรื้อเรื่องเรียนรู้ ตัวจริงเสียงจริง พร้อม CD การอบรม Mind Map คู่มือการใช้สมอง เพื่อเพิมประสิทธิภาพการคิดอย่างเป็นระบบแถมฟรี  vcd  หนังสือหมวดเดียวกัน