รายละเอียดเพิ่มเติม




 




รายละเอียด หนังสือ: 





 บันไดเจ็ดขั้นสู่ความเป็นอัจฉริยะในชีวิต ประจำวันสรุปบทเรียนเคล็ดลับจาก เลโอนาร์โด ดา วินชี เพื่อนำมาใช้กับชีวิตประจำวันอย่างได้ผล โดยมีหลัก 7 ประการ แต่ละหลักจะมีบททดสอบตัวเอง และการนำมาประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับผู้ที่เชื่อว่าตัวเองเป็น เวไนยสัตว์หนังสือเล่มนี้จะนำผู้อ่านย้อนยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ควบคู่ไปกับยุคสมัยปัจจุบัน ตามด้วยประวัติของ ลีโอนาร์โด และผลงานหลักๆ ของท่าน



 



หนังสือหมวดเดียวกัน