รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายละเอียด :รวมคำศัพท์บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย โดยฉบับนี้ได้เพิ่มเติมศัพท์ที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง แต่เป็นศัพท์ที่นักบริหารงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ต้องใช้ในงานประจำ ให้ความหมายชัดเจน ครอบคลุม และเรียงลำดับตามตัวอักษร ช่วยให้ง่ายต่อการค้นหา

 หนังสือหมวดเดียวกัน