รายละเอียดเพิ่มเติม


 


 รายละเอียด :     ระบบค่าจ้างยืดหยุ่น : การใช้ระบบค่าจ้างยืดหยุ่นให้ได้ผล บทเรียนจากสิงคโปร์ พร้อมรูปแบบตัวอย่างกว่า 56 แบบ  หนังสือหมวดเดียวกัน