รายละเอียดเพิ่มเติม


 


  รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้ทราบถึงขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ EQ ในการทำงาน ทำให้สมาชิกตื่นตัวและทุ่มเทให้กับองค์กร แนะนำให้คุณได้รู้จักกับ LPI หรือ Leonard Personality Inventory ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนทางอารมณ์ของตน LPI เป็นกุญแจไขความลับของ EQ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงในตนเองเข้าใจถึงรูปแบบบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น

 หนังสือหมวดเดียวกัน