รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียด :

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายคู่มือการใช้สำรับไพ่ เพื่อการระดมสมอง ตามแนวทางในหนังสือ ติ้งกะตอย-ของเล่นนักคิด ได้อธิบายเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ระดับอัจฉริยะอย่างละเอียด เพื่อใช้แก้ปัญหาแบบไม่ธรรมดา ทั้งวิธี แบบ ขั้นตอนและการหยั่งรู้ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้การหาความคิดริเริ่ม ซึ่งหนังสือเล่มติ้งแพ็คนี้จะอธิบายหน้าไพ่แต่ละใบ วิธีใช้ ทั้งในการระดมความคิดเดี่ยว และทำกันเปลี่ยนกลุ่ม หนังสือหมวดเดียวกัน