รายละเอียดเพิ่มเติม
  
รายละเอียดหนังสือ :      เปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับการนำเสนอด้วยพาวเวอร์พอยต์หรือคีย์โน้ต ท้าทายความคิดดั้งเดิม เรื่อง “การนำเสนอด้วยสไลด์” ในโลกปัจจุบัน กระตุ้นให้คุณคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์มากขึ้นในด้านการเตรียมการ การออกแบบและการถ่ายทอดงานนำเสนอของคุณ หนังสือเล่มนี้จะช่วยนำคุณไปสู่การนำเสนอที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผสมผสานแนวคิดด้านการออกแบบและปรัชญาที่เรียบง่ายของเซน


 


หนังสือหมวดเดียวกัน