รายละเอียดเพิ่มเติม


 

  
รายละเอียดหนังสือ :       หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทราบว่าเราสามารถเรียนรู้ต้นแบบของการสร้างนวัตกรรม เช่น การเป็นผู้ประกอบการและความสำเร็จส่วนบุคคล ไม่ใช่แค่เรื่องของการประดิษฐ์ และขณะที่เราได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันอย่างสูง ตัวอย่างจากเอดิสันยิ่งเป็นประเด็นที่เข้ากับระบบเศรษฐกิจในทุกวันนี้มากที่สุด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสิ่งใหม่ พร้อมเผยวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการสร้างนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในองค์กรของคุณ

 


 


หนังสือหมวดเดียวกัน